Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Oprava střechy
Oprava střechy, kde jsme nejprve povrch střechy očistili a poté na ní natavili modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále se namontoval nový hromosvod a provedl se nátěr závětrných lišt.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce střechy na sokolovské Chemičce, kde se na střechu natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem, dále se vyměnily odvětrávací komínky a provedlo se oplechování atiky pozinkovaným plechem.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce ploché střechy, která se zateplila polystyrenem tl. 150 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem. Polystyren se kotvil pomocí speciální lepící pěny INSTA-STIK. Navrch se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále jsme provedli oplechování atiky a části strojovny, kde se také měnily klempířské prvky z Pz.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce střechy, kde jsme nejdříve opravili komínová tělesa a zdemontovali stávající krytinu, poté jsme nainstalovali podkladní pás a novou krytinu - bitumenový šindel IKO Armourglass 4Tab. Dále se vyměnily klempířské prvky včetně instalace areátorů.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce střechy, kde se částečně měnila konstrukce krovu a bednění, na které se nainstalovala nová kontaktní folie, položila se krytina - Dacora na jedné straně a na straně druhé jsme zhotovili falcovanou krytinu z měděného plechu. Na konec se kompletně vyměnily klempířské prvky z mědi.
Rekonstrukce střechy
Pokračování k předešlé fotografii. Odvětrávací komínky a výlez z mědi.
Rekonstrukce střechy
Práce spočívaly v demontáži původní krytiny, přelaťování, instalaci nové folie, výměně střešních výlezů, položení nové střešní krytiny, která byla zvolena na přání investora - Trapézový plech Lindab T35 a v kompletní výměně klempířských prvků z barveného pozinku.
Rekonstrukce střechy
Zhotovila se nová hydroizolace pomocí asfaltového pásu V60S35. Povrchovou úpravu střechy tvoří natavený modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Na konec jsme vyměnili ventilační turbíny Lomanco.
Rekonstrukce střechy
Střechu jsme zateplili polystyrenem tl. 120 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem na který se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále jsme oplechovali atiku a větrací šachty pozinkovaným plechem, namontovali nové větrací hlavice Lomanco a sanační vpusti TW SAN 110 BIT.
Rekonstrukce střechy
Střecha se nejprve zateplila polystyrenem tl. 120 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem, na který se natavil vrchní asfaltový modifikovaný pás s břidličným posypem. Dále jsme provedli kompletní oplechování atik a výtahových šachet, výměnu klempířských prvků a hromosvodu.
Rekonstrukce střechy
Pokračování k předešlé fotografii. Detail oplechování římsy z pozinkovaného plechu.
Rekonstrukce a zateplení ploché střechy
Předmětem díla bylo zateplení střechy polystyrenem tl. 120 mm, na který se nainstaloval polystyren tl. 80 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem. Na vrch se natavil asfaltový pás s břidličným posypem. Dále zateplení, omítnutí a výměna klempířských prvků u strojovny, výměna ventilačních hlavic a hromosvodu.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce dvou střech. Nejprve jsme zdemontovali a zlikvidovali stávající krytinu, poté jsme střechu kompletně přelaťovli včetně instalace nové kontaktní folie. Nakonec se položila střešní krytina Lindab Ideal v hnědé barvě a osadili se klempířské prvky z pozinku v hnědé barvě.
Rekonstrukce střechy
Nejprve se provedla demontáž původní krytiny, poté se střecha přelaťovala včetně instalace nové folie na stávající bednění. Jako střešní krytinu si zvolil investor betonové tašky Bramac Max v červenohnědé barvě. Dále jsme provedli osazení nových klempířských prvků z Titanzinku.Vzhledem k nedostatku financí investora bude střecha provedena NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce valbové střechy. Nejdříve se provedla demontáž stávající krytiny a zednické práce, poté se na stávající bednění nainstalovala nová folie a položila se krytina Dacora - česká šablona v modročerné barvě. Déle se osadily nové klempířské prvky z barveného Pz červenohnědé barvy.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail