Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Rekonstrukce zauhlovacího pásu
Výměna opláštění zauhlovacího pásu. Nejprve se odstranila stará eternitová vlna s obsahem azbestu a poté se nahradila novým trapézovým pozinkovaným plechem.
Rekonstrukce ploché střechy
Střechu jsme zateplili polystyrenem EPS 100S tl. 50mm ve dvou vrstvách, na který se položily polystyrenové spádové klíny,zateplila se také vnitřní strana atiky extrudovaným polystyrenem. Jako krytinu jsme instalovali folii Dekplan 76. Dále jsme vyměnili ventilační turbíny.
Rekonstrukce ploché střechy
Rekonstrukce ploché střechy na jednom z objektů chemičky. Nejprve jsme celou střechu očistili od nežádoucích nečistot, poté jsme na stávající očištěnou krytinu natavili podkladní asfaltový pás V60S35 na který se ještě natavil vrchní modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále se vyměnily klempířské prvky a bleskosvod.
Rekonstrukce střechy bytového domu
U této rekonstrukce jsme prováděli výstavbu komínových těles a pokládku taškové krytiny Tondach - Brněnka včetně přelaťování a instalace podkladní folie.
Rekonstrukce střechy
Rekunstrukce střechy na bytovém domě, kde jsme pokládali střešní krytinu Cappaco, včetně instalace sněhových zábran a výměny ventilačních turbín.
Rekonstrukce střechy
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce ploché střechy
Rekonstrukce ploché střechy. Nejprve se vyspravila původní vrstva asfaltových pasů, poté se střecha napenetrovala a natavila se nová pojistná hydroizolace (podkladní pás V60 S35) na kterou se natavil vrchní modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem.Dále jsme provedli výměnu ventilačních turbín.
Rekonstrukce střechy rodinného domu
Rekonstrukce střechy, kde jsme pokládali střešní krytinu Eternit - českou šablonu v černé barvě, včetně instalace nové folie, oplechování a výměny klempířských prvků. Na tomto domě jsme také zateplovali fasádu.
Rekonstrukce střechy bytového domu
Rekonstrukce střechy bytového domu, kde jsme montovali plechovou profilovanou střešní krytinu Lindab, včetně oplechování arkýře a výměny klempířských prvků z barveného pozinkovaného plechu. Na tomto domě jsme také prováděli rekonstrukci fasády, chodeb, elektroinstalace a kanalizace.
Rekonstrukce ploché střechy
Nejdříve jsme odstranili nerovnosti, které tvořily boule na asfaltové krytině. Poté se mohl začít natavovat asfaltový modifikovaný pás s břidličným posypem. Nakonec se oplechovala atika pozinkovaným plechem.
Rekonstrukce ploché střechy
Zateplení ploché střechy polystyrenem tl. 100 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem tl. 35 mm, který jsme kotvili speciálním lepidlem INSTA-STIK. Na vrch se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále jsme měnili ventilační turbíny a odvětrávací komínky.
Rekonstrukce ploché střechy
Rekonstrukce ploché střechy, kde jsme natavovali nový modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem a provedli výměnu oplechování atiky.
Rekonstrukce střechy rodinného domu
Rekonstrukce střechy rodinného domu, kde jsme pokládali plechovou krytinu Lindab včetně instalace podkladní folie a výměny klempířských prvků.
Rekonstrukce střechy rodinného domu
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce střechy
Odstranění nerovností, které tvořily boule na stávající asfaltové krytině. Poté natavení vrchního modifikovaného asfaltového pásu s břidličným posypem, výměna odvětrávacích komínků a oplechování atiky pozinkovaným plechem.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail