Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Rekonstrukce střechy bytového domu
U této rekonstrukce jsme prováděli výstavbu komínových těles a pokládku taškové krytiny Tondach - Brněnka včetně přelaťování a instalace podkladní folie.
Rekonstrukce střechy
Rekunstrukce střechy na bytovém domě, kde jsme pokládali střešní krytinu Cappaco, včetně instalace sněhových zábran a výměny ventilačních turbín.
Rekonstrukce střechy
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce ploché střechy
Rekonstrukce ploché střechy. Nejprve se vyspravila původní vrstva asfaltových pasů, poté se střecha napenetrovala a natavila se nová pojistná hydroizolace (podkladní pás V60 S35) na kterou se natavil vrchní modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem.Dále jsme provedli výměnu ventilačních turbín.
Rekonstrukce střechy rodinného domu
Rekonstrukce střechy, kde jsme pokládali střešní krytinu Eternit - českou šablonu v černé barvě, včetně instalace nové folie, oplechování a výměny klempířských prvků. Na tomto domě jsme také zateplovali fasádu.
Rekonstrukce střechy bytového domu
Rekonstrukce střechy bytového domu, kde jsme montovali plechovou profilovanou střešní krytinu Lindab, včetně oplechování arkýře a výměny klempířských prvků z barveného pozinkovaného plechu. Na tomto domě jsme také prováděli rekonstrukci fasády, chodeb, elektroinstalace a kanalizace.
Rekonstrukce ploché střechy
Nejdříve jsme odstranili nerovnosti, které tvořily boule na asfaltové krytině. Poté se mohl začít natavovat asfaltový modifikovaný pás s břidličným posypem. Nakonec se oplechovala atika pozinkovaným plechem.
Rekonstrukce ploché střechy
Zateplení ploché střechy polystyrenem tl. 100 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem tl. 35 mm, který jsme kotvili speciálním lepidlem INSTA-STIK. Na vrch se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále jsme měnili ventilační turbíny a odvětrávací komínky.
Rekonstrukce ploché střechy
Rekonstrukce ploché střechy, kde jsme natavovali nový modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem a provedli výměnu oplechování atiky.
Rekonstrukce střechy rodinného domu
Rekonstrukce střechy rodinného domu, kde jsme pokládali plechovou krytinu Lindab včetně instalace podkladní folie a výměny klempířských prvků.
Rekonstrukce střechy rodinného domu
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce střechy
Odstranění nerovností, které tvořily boule na stávající asfaltové krytině. Poté natavení vrchního modifikovaného asfaltového pásu s břidličným posypem, výměna odvětrávacích komínků a oplechování atiky pozinkovaným plechem.
Oprava střechy
Oprava střechy, kde jsme nejprve povrch střechy očistili a poté na ní natavili modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále se namontoval nový hromosvod a provedl se nátěr závětrných lišt.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce střechy na sokolovské Chemičce, kde se na střechu natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem, dále se vyměnily odvětrávací komínky a provedlo se oplechování atiky pozinkovaným plechem.
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce ploché střechy, která se zateplila polystyrenem tl. 150 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem. Polystyren se kotvil pomocí speciální lepící pěny INSTA-STIK. Navrch se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále jsme provedli oplechování atiky a části strojovny, kde se také měnily klempířské prvky z Pz.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail