Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Rekonstrukce šikmé střechy
Pokračování k předešlé fotografii. Detail větracího systému střechy.
Rekonstrukce a zateplení ploché střechy
Rekonstrukce a zateplení ploché střechy. Byla použita polystyrenová izolace s nakašírovaným pásem Polydek, která se mechanicky přikotvila k podkladu. Jako vrchní vrstva byl použit modifikovaný pás s posypem drcené břidlice. ZDARMA jsme opravili výtahové šachty. Na přání zákazníka byl zachován původní hromosvod, provedl se jen jeho nátěr.
Rekonstrukce a zateplení ploché střechy
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce šikmé střechy + celková revitalizace domu
Rekonstrukce šíkmé střechy včetně kompletní revitalizace domu. Byla provedena rekonstrukce střešního pláště betonovou krytinou Bramac, včetně zateplení půdní podlahy. Dále proběhla výměna oken, rekonstrukce podlah balkónů, výměna balkónového zábradlí a oprava okapových chodníčků. Na přání zákazníka nebyl zateplen prostřední vchod, kde proběhlo pouze natažení lepidla s perlinkou a povrchová úprava probarvenou omítkou.
Rekonstrukce šikmé střechy + celková revitalizace domu
Pokračování k předešlé fotografii, průběh rekonstrukce.
Rekonstrukce šikmé střechy a oprava komínů
Rekonstrukce šikmé střechy a oprava komínů na budově hotelu. Byla použita betonová krytina Bramac Max a klempířské prvky z titanzinku - TiZn. Komíny se povrchově upravili stavebním lepidlem s armovací tkaninou a fasádní barvou.
Rekonstrukce šikmé střechy a oprava komínů
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce šikmé střechy a oprava komínů
Pokračování k předešlé fotografii. Na fotografii je vidět podchozí lešení pro bezpečnost kolemjdoucích.
Novostavba střešního pláště
Novostavba střešního pláště rodinného domu. Byla použita betonová krytina Bramac - Max, klempířské prvky jsou z mědi - Cu.
Novostavba střešního pláště
Pokračování k předešlé fotografii.
Novostavba střešního pláště
Pokračování k předešlé fotografii. Průběh stavby, detail klempířských konstrukcí.
Rekonstrukce šikmé střechy
Rekonstrukce šikmé střechy na administrativní budově. Na přání zákazníka zůstalo hromosvodové vedení stávající. Střecha byla pokryta z titanzinkové falcované krytiny.
Rekonstrukce šikmé střechy
Pokračování k předešlé fotografii. Detail světlíků a jejich oplechování.
Nátěr eternitové střechy
Nátěr eternitové střechy rekreační chatky. Nejdříve byla střecha mechanicky očištěna tlakovou vodou, poté byl proveden penetrační nátěr a dvojitý krycí nátěr. Součástí bylo i provedení nátěrů klempířských prvků. Práce jsme prováděli pomocí dlouhých žebříků.
Rekonstrukce šikmé střechy a oprava komínů
Rekonstrukce šikmé střechy a oprava komínů na základní škole. Byla použita pálená krytina Tondach - Bobrovka - korunkové krytí a klempířské prvky z mědi Cu. V rámci celkové rekonstrukce budovy, tak jsme práce prováděli pomocí lešení.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail