Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Revitalizace bytového domu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail zábradlí z ocelových plechů a jacklů s žárově zinkovou úpravou.
Revitalizace panelového domu
Revitalizace panelového domu, kde jsme zateplovali obvodový plášť, střechu a stropy v suterénu domu. Obvodový plášť domu je zateplen v systému Weber A. Střechu jsme zateplovali pomocí polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem, na který se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dále se na střeše vyměnily odvětrávací turbíny, oplechovaly se atiky a vatou se zateplila strojovna. Také proběhla rekonstrukce lodžií, kde se kompletně zrenovovali podlahy, zábradlí se natřela a v případě potřeby se vyměnily výplně.Dále se měnily vchodové dveře a sklepní okna.
Revitalizace panelového domu
Pokračování předešlé fotografie. Detail vchodu do domu, kde se měnily dveře, zvonkové tablo a stěny se obložily dlažbou.
Zateplení štítů panelového domu - NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ !!!
Zateplení štítů panelového domu polystyrenem tl. 100 mm. Povrchová úprava je silikonová omítka Den Braven. Sokl se zateplil extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm, povrchová úprava soklu je dekorativní omítka Ecolor Mosaic. Dále jsme na tomto domě rekonstruovali střechu, která se zateplila polystyrenem tl. 120 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem, na který se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem. Dílo jsme zhotovili na Splátky BEZ NAVÝŠENÍ !!!
Zateplení štítů panelového domu - NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ !!!
Pokračování k předešlé fotografii.
Rekonstrukce fasády
Rekonstrukce fasády, kterou jsme nejdříve opravili pomocí štukových omítek a poté provedli nátěr akrylátovou fasádní barvou.
Rekonstrukce bytového domu
Stavba,kde jsme prováděli nové štukové omítky s nátěrem silikátové barvy v barevném provedení dle investora, dále jsme kompletně rekonstruovali střechu včetně zhotovení nového krovu. Jako krytina je zvolen Betternit - hladká šablona v cihlově červené barvě.
Zateplení panelového domu
Zateplení panelového domu, kde jsme zateplovali fasádu polystyrenem tl. 120 mm a extrudovaným polystyrenem tl. 80mm, který se použil na zateplení soklu domu. Omítka byla použita akrylátová zrnitosti 1,5 mm. Na sokl se použila dekorativní omítka marmolit. ZDARMA jsme vyřídili stavební povolení.
Rekonstrukce bytového domu
Na tomto domě jsme opravovali fasádu silikátovou omítkou, a silikátovým nátěrem. Dále jsme rekonstruovali střechu, kde se měnila část konstrukce krovu, na stávající bednění se nainstalovala nová kontaktní folie, položila se krytina - Dacora na jedné části a na druhé části jsme zhotovili falcovanou krytinu z mědi. Na konec se kompletně vyměnily klempířské prvky z mědi.
Zateplení panelového domu
Zateplení štítů panelového domu.Dům jsme zateplovali polystyrenem tl. 100 mm. Povrchová úprava štítů je silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Celé zateplení je zhotoveno v certifikovaném systému Stomix. U této stavby se prováděla také hydroizolace. Práce spočívaly v rozebrání okapového chodníčku, odkopání terénu k základové spáře a odbourání stávající izolační přizdívky. Dále se zdi pod úrovní terénu vyrovnaly a napenetrovaly asfaltovou penetrací. Poté se na ně natavily asfaltové hydroizolační pásy a nainstalovala se nopovaná fólie. Dále se osadí drenážní roury a napojí se do kanalizace. Na konec se výkop zasypal štěrkovým podložím a hlínou, položily se betonové dlaždice okapového chodníčku a opravily se demontované části hromosvodu. Součástí této akce bylo zateplení štítových stěn a stropu suterénu.
Rekonstrukce fasády panelového domu
U této rekonstrukce se provedlo očištění štítu tlakovou vodou, napenetrování a nátěr silikonovou barvou. Sokl domu je je natažen speciálním lepidlem, na které je natažena dekorativní omítka marmolit.
Hydroizolace bytového domu
Práce spočívaly v odkopání zeminy k základové spáře, následné očištění a napenetrování zdiva asfaltovou penetrací. Poté se natavil asfaltový pás, nainstalovala se nopovaná folie a výkop se zasypal štěrkovým podložím. Na podloží se nasypala zemina a zhotovil se okapový chodníček z betonových dlaždic, které jsou původní, pouze se očistili vysokotlakým čističem VAP
Revitalizace panelového domu
Práce spočívaly v zateplení obvodových stěn polystyrenem tl. 100 mm., fasádní omítka byla zvolena akrylátová, zrnitost 1,5 mm a na sokl jemnozrnná dekorativní omítka. Dále se zateplila plochá střecha polystyrenem tl. 100 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem, na který se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem a provedla se demontáž lodžiového zábradlí a vyzdění nového. ZDARMA jsme dodali lodžiové a podokenní sušáky na prádlo.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii. U lodžií se provedla demontáž lodžiového zábradlí a vyzdění nového.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail