Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Úprava spár a nátěr fasády
Na panelovém bytovém domě jsme dokončili práce prováděné horolezeckou technikou. Jedná se o aplikaci silikonových pásek (odstín slonová kost a probarvené RAL) a nátěr fasády, parapetů a tmelení spár kolem oken.
Zateplování části fasády
Zateplování části fasády bytového domu. Následně po zateplení byl použit fasádní nátěr.
Renovace exteriéru
Renovace exteriéru zahrnovala nátěr fasády, nové zábradlí a podlahy balkonu.
Dodatečné přizateplení panelového domu
Na tomto domě jsme již v loňském roce realizovali zateplení štítových zdí a díky spokojenosti investora pokračujeme na dozateplení průčelí, kde se na stávající, dnes již nevyhovující tloušťku izolantu přidává kontaktní zateplovací systém Weber s polystyrenem 70f tloušťky 80mm.
Zateplení fasády panelového domu
Zateplení obvodového pláště panelového domu fasádní vatou tl. 120 mm. Povrchovou úpravou je akrylátová omítka Weber zrnitosti 1,5 mm. V soklové části pak dekorativní omítka marmolit.
Zateplení fasády bytového domu
Obvodový plášť domu jsme zateplili grafitovým polysytrenem tloušťky 100 mm. Povrchovou úpravou je silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka zrnitosti 2 mm. Celé zateplení je provedeno v systému PCI Multitherm NEO. Dále jsme vyrobili a namontovali zábradlí a stříšku nad vchod z ocelových profilů a makrolonových desek.
Rekonstrukce balkonů bytového domu
Nejprve jsme odstranili stávající podlahy až na nosnou část, poté jsme provedli novou hydroizolaci, montáž balkonové okapnice a pokládku nové dlažby. Dále jsme dodali a namontovali zábradlí z ocelových profilů.
Nátěr fasády bytového domu
Nátěr fasády bytového domu silikátovou barbou Weber.
Revitalizace panelového domu
Obvodový plášť domu je zateplen polystyrenem tl. 160 mm. Zateplení je provedeno v systému Cemix, povrchová úprava je silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm a v soklové části dekorativní omítka marmolit. Dále jsme prováděli rekonstrukci podlah balkonů a výměnu zábradlí z ocelových jeklů s žárovězinkovou úpravou. Nakonec jsme položili nový okapový chodníček z betonových vymývaných dlaždic.
Zateplení štítů panelového domu
Zateplení je provedeno polystyrenem tl. 140 mm a povrchová úprava je silikonová omítka Weber zrnitosti 1,5 mm. Dále jsme prováděli výměnu klempířských prvků.
Zateplení soklové části panelového domu
Zateplení soklové části panelového domu minerální vatou tloušťky 80 mm. Povrchovou úpravou je dekorativní omítka. Dále je zhotoven nový okapový chodníček z betonových dlaždic.
Snížení energetické náročnosti příslušenství fotbalového stadionu
Revilatizace objektu, který slouží jako zázemí fotbalistům. Obvodový plášť jsme zateplili polystyrenem tl. 140 mm, povrchová úprava je silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Celé zateplení je provedeno v systému Princ Color. Dále jsme zateplili plochou střechu polystyrenem tl. 160 mm, na které je jako krytina speciální hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P
Rekonstrukce historické fasády
Nejprve se oklepaly nesoudržné části fasády, poté se oklepané části vyrovnaly jádrovou omítkou a celá fasáda se přeštukovala. Nakonec jsme obvodový plášť natřeli silikonovým nátěrem.
Rekonstrukce fasády a lodžií bytového domu
Rekonstrukce bytového domu, kde jsme zateplovali štíty panelového domu polystyrenem tl. 120 mm, povrchová úprava je akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm, dále jsme natřeli přední část fasády akrylátovou fasádní barvou a zadní část jsme tahali akrylátovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Dále jsme prováděli rekonstrukci podlah lodžií. Nejprve se vybourala stávající dlažba a betonový podklad, poté se ve spádu zhotovil nový betonový podklad včetně hydroizolace a montáže balkonových okapnic, nakonec se položíla nová dlažba a provedla se montáž ocelového zábradlí.
Rekonstrukce fasády hotelu
Rekonstrukce spočívala ve vyspravení stávající omítky a následném nátěru silikátovou fasádní barvou. Poté jsme na přání zákazníka malovali nápis pomocí naší výškové plošiny.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail