Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Rekonstrukce konstrukčních spár
Nejprve se odstranily uvolněné části spár, které se vyplnily těsnícím provazcem, poté se spáry kompletně napenetrovaly a vyplnily se akrylátovým těsnícím tmelem.
Rekonstrukce konstrukčních spár
Nejprve se odstranily uvolněné části spár, poté se napenetrovaly včetně pilastrů a vchodů, všechny tyto části se natřely fasádní barvou.
Montáž ochranných sítí
V měsíci říjnu naši výškový pracovníci prováděli montáž ochranných sítí na budově bývalého hotelu.
Montáž ochranných sítí
Pokračování k předešlé fotografii.
Přetěsnění panelových spár
Během měsíce dubna, kdy se zlepšilo počasí nad 5 stupňů, jsme provedli přetěsnění konstrukčních spár panelového domu. Zákazník si ze dvou nabízených technologií vybral levnější variantu - přetěsnění akrylátovým tmelem. Součástí bylo i přetěsnění okenních trámů a pod parapety.
Přetěsnění panelových spár
Přetěsnění panelových spár akrylátovým tmelem bílé barvy.
Přetěsnění panelových spár
Pokračování k předešlé fotografii.
Oprava a nátěr továrního komínu
Oprava a nátěr továrního komínu v areálu firem. Komín již neslouží k původním účelům, nyní pouze pro umístění antén mobilních operátorů. Provedla se kompletní oprava a nátěr, hrdlo komínu se uzavřelo a připravilo pro hnízdění čápů.
Oprava a nátěr továrního komínu
Pokračování k předešlé fotografii. Průběh nátěru první vrstvy.
Oprava a nátěr továrního komínu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail průběhu oprav.
Oprava a nátěr továrního komínu
Pokračování k předešlé fotografii.
Ostatní práce ve výškách
Zateplení rohového pilastru panelového domu.
Ostatní práce ve výškách
Pokračování k předešlé fotografii.
Přetěsnění panelových spár
Přetěsnění panelových spár bytových domů pomocí silikonových těsnících pásek.
Přetěsnění panelových spár
Pokračování k předešlé fotografii.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail