Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Rekonstrukce lodžií panelového domu
Nejdříve se provedla demontáž staré dlažby a vypikování stávajícího betonu na nosnou část. Poté se podlaha vyrovnala novým betonem, zhotovila se hydroizolace, instalace balkonových okapnic a pokládka nové protiskluzové dlažby. Dále se oškrábali a vymalovali stropy a ukotvilo se zábradlí z ocelových plechů a jacklů s žárově zinkovou úpravou včetně lodžiových mezistěn.
Hydroizolace + zateplení soklu bytového domu
Hydroizolaci jsme provedli tak že se nejprve odkopala zemina k základové spáře domu, po očištění se zdivo natřelo asfaltovou penetrací, natavil se asfaltový pás, nainstalovala se nopovaná folie a výkop se mohl zasypat. Na konec se zhotovil okapový chodníček z betonových dlaždic. Sokl domu se zateplil extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Jako povrchová úprava byla na přání investora zvolena dekorativní omítka.
Rekonstrukce balkonů bytového domu
Poškozené části balkonů se vyspravily opravným betonem, zhotovila se nová hydroizolace a položila se nová protiskluzová dlažba. Zděné části balkonu byly nataženy silikonovou omítkou.
Hydroizolace bytového domu
Naší další stavbou byla hydroizolace bytového domu, kde se nejprve odkopala zemina k základové spáře, po očištění zdiva se natřelo asfaltovou penetrací, po té se do výkopu nainstalovala geotextilie a nopovaná folie. Dále se do výkopu vložili trativody obalené geotextilií a zasypali se štěrkovým podložím. Na konec se celý výkop zasypal zeminou a po sednutí zeminy se zhotovil okapový chodníček z betonových dlaždic.
Revitalizace panelového domu
U této revitalizace se provádělo zateplení fasády systémem Weber, rekonstrukce balkonů (nová hydroizolace, dlažba, okapnice a zábradlí), oprava vstupního schodiště a portálu. Dále se provádělo zateplení střechy polystyrenem tl. 120 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem na který se natavil modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail lodžiového zábradlí z ocelových plechů a jacklů s žárově zinkovou úpravou, výplň je drátosklo bronz.
Zateplení fasády panelového domu
Zateplení fasády panelového domu systémem Baumit. Obvodový plášť se zateploval polystyrenem tloušťky 120 mm. Fasáda byla natažena silikonovou omítkou Silikon Top - zrnitost 1,5 mm. Dále se prováděla instalace zarážek na truhlíky z žárově zinkovou úpravou.
Revitalizace panelového domu
Zateplení fasády systémem Den Braven. Dále výměna balkonového zábradlí, oplechování ozdobných prvků fasády pozinkem. Na tomto domě jsme prováděli také rekonstrukci střechy, kde byla použita střešní krytina IKO.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail balkonového zábradlí z ocelových plechů a jacklů s žárově zinkovou úpravou a hliníkového ohýbaného parapetu v hnědé barvě.
Revitalizace panelového domu
U této zakázky se provádělo zateplení obvodového pláště a půdy, výměna balkonových zábradlí, instalace podokenních sušáků na prádlo a držáků satelitních antén. Fasáda domu se zateplovala systémem Weber, tloušťka izolantu je 120 mm, na půdu se pokládala ve dvou vrstvách vata tloušťky 120 mm a 80 mm. Omítka fasády je akrylátová - zrnitost 1,5 mm a natažená omítka soklu je dekorativní - střednězrnný Marmolit.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail balkonového zábradlí z ocelových plechů a jacklů s žárově zinkovou úpravou. Podokenní sušáky na prádlo a držáky satelitních antén jsme dodali ZDARMA.
Revitalizace panelového domu
Na tomto panelovém domě jsme prováděli zateplení fasády systémem Ceresit, rekonstrukci lodžií (výměna okapnic, dlažby a zábradlí) a zhotovení betonového okapového žlabu.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail lodžiového zábradlí z ocelových plechů a jacklů s žárově zinkovou úpravou. Výplní zábradlí je drátosklo.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešlé fotografii. Detail betonového okapového žlabu.
Revitalizace bytového domu
Revitalizace bytového domu. Provedlo se zateplení fasády systémem Weber, Nátěr plechové střechy, výměna žlabů, svodů a střešních lávek, výměna balkonového zábradlí, instalace zarážek na truhlíky. ZDARMA jsme dodali balkonové sušáky na prádlo.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail