Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
16. listopadu 2012
Průběh prací u hydroizolace bytového domu. Nejprve se provedlo rozebrání okapového chodníčku, odkopání terénu k základové spáře a odbourání stávající izolační přizdívky. Dále se zdi pod úrovní terénu vyrovnaly a napenetrovaly asfaltovou penetrací. Poté se na ně natavily asfaltové hydroizolační pásy a nainstalovala se nopovaná fólie. Dále se osadí drenážní roury a napojí se do kanalizace. Na konec se výkop zasype štěrkovým podložím a hlínou, položí se betonové dlaždice okapového chodníčku a opraví se demontované části hromosvodu. Součástí této akce bylo zateplení štítových stěn a stropu suterénu.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail