Financování zakázek

Zateplení fasád, revitalizace
Střechy
Práce horolezeckou technikou
sklepní kóje
Okna
Výškové práce
Zámečnictví, zábradlí
Lešení, plošiny
Drcený polystyren
Foukaná izolace
Měření termokamerou
Ostatní stavební servis

Aktuální informace o příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám 2013
Objem disponibilních finančních prostředků určených pro program Nová zelená úsporám 2013 byl ke dni 19. listopadu 2013 aktualizován a jeho výše činí 231 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR tak dále eviduje jen ty žádosti, u kterých byly ve stanovené lhůtě dodány všechny povinné přílohy. Čerpání alokace je možné průběžně sledovat na tzv. teploměru. Po ukončení příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám 2013, který nastane vyčerpáním alokace jedné miliardy korun nebo dnem 29. listopadu 2013, budou moci další zájemci z řad majitelů rodinných domů podat svoje žádosti o podporu v navazujícím programu Nová zelená úsporám. Tento program schválila vláda na svém jednání dne 6. 11. 2013 a jeho vyhlášení bude oznámeno na webových stránkách SFŽP ČR a MŽP.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail